Floor Friesen

HRM functionaris: uitvoerend en beleidsmatig voor zowel de leden van de Coöperatie als ook de werknemers.

Meer informatie

Lia Vaessen

Met ondernemers achtergrond in staat om zowel het bestuur bij te staan als ook de leden te informeren.

Meer informatie

Alja Boer

Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming.

Meer informatie