Janet Coeleman

Management assistent

Meer informatie

Floor Friesen

HR Manager: uitvoerend en beleidsmatig voor zowel de leden van de Coöperatie als ook de werknemers.

Meer informatie

Alja Boer

Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming.

Meer informatie