Bestuur

Anton van den Biezenbos

Radioloog, voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten Gelre

Behartigen belangen CMS-leden in medische staf en ziekenhuis

Aura van Esch

MDL-arts, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre

Duurzaam inzetbaarheid – nu en in de toekomst

Dorthe Skallebaek

Neuroloog, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: HRM, intern verdeelmodel.

Krachten bundelen om samen sterker te staan.

Ernst-Jan Boers

Financieel directeur, niet medisch specialist/vicevoorzitter. Portefeuille: Financiën, fiscaaljuridische zaken, auditing.

..

Geerte van de Pol

Gynaecoloog, Bestuurslid Coöperatie Medisch Specialisten Gelre

Ondersteunen van vakgroepen met allerlei innovatieve projecten.

Rakesh Birjmohun

Intensivist, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: New Business

Ondersteuning

Zorgvuldige besluitvorming en een optimale samenwerking.

Alja Boer

Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming.

Een warm welkom en preventie voor nieuwe medewerkers en leden.

Floor Friesen

HR Manager: uitvoerend en beleidsmatig voor zowel de leden van de Coöperatie als ook de werknemers.

..

Janet Coeleman

Management assistent