Bestuur

Duurzaam inzetbaarheid – nu en in de toekomst

Dorthe Skallebaek

Neuroloog, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: HRM, intern verdeelmodel.

Krachten bundelen om samen sterker te staan.

Ernst-Jan Boers

Financieel directeur, niet medisch specialist/vicevoorzitter. Portefeuille: Financiën, fiscaaljuridische zaken, auditing.

Behartigen van de belangen van het collectief en haar leden.

Jeroen de Jong

Cardioloog, Voorzitter Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Samenwerking met partners, externe communicatie, voorzitter van de ledenraad. Heeft zitting in het bestuur van de Vereniging Medische Staf.

Samen bereik je meer dan ieder voor zich.

Marco Goessens

Chirurg, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: Onderhandelingen Verzekeraars en productie monitoring.

Ondersteunen van vakgroepen met allerlei innovatieve projecten.

Rakesh Birjmohun

Intensivist, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: New Business

Ondersteuning

Zorgvuldige besluitvorming en een optimale samenwerking.

Alja Boer

Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming.

Een warm welkom en preventie voor nieuwe medewerkers en leden.

Floor Friesen

HRM functionaris: uitvoerend en beleidsmatig voor zowel de leden van de Coöperatie als ook de werknemers.

Ontzorgen van bestuur en leden.

Lia Vaessen

Met ondernemers achtergrond in staat om zowel het bestuur bij te staan als ook de leden te informeren.