Bestuur

Duurzaam inzetbaarheid – nu en in de toekomst

Dorthe Skallebaek

Neuroloog, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: HRM, intern verdeelmodel.

Krachten bundelen om samen sterker te staan.

Ernst-Jan Boers

Financieel directeur, niet medisch specialist/vicevoorzitter. Portefeuille: Financiën, fiscaaljuridische zaken, auditing.

Ondersteunen van vakgroepen met allerlei innovatieve projecten.

Rakesh Birjmohun

Intensivist, Bestuurder Coöperatie Medisch Specialisten Gelre. Portefeuille: New Business

Ondersteuning

Zorgvuldige besluitvorming en een optimale samenwerking.

Alja Boer

Ondersteunen van de bestuurlijke beleids- en besluitvorming.

Een warm welkom en preventie voor nieuwe medewerkers en leden.

Floor Friesen

HR Manager: uitvoerend en beleidsmatig voor zowel de leden van de Coöperatie als ook de werknemers.