CMS Gelre U.A

Op 1 januari 2015 is de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. opgericht, een samenwerkingsverband van specialisten werkzaam binnen Gelre ziekenhuizen Apeldoorn en Zutphen.

CMS Gelre kent circa 160 leden, specialisten van de vakgroepen anesthesiologie, cardiologie, chirurgie, dermatologie, gynaecologie, intensive care geneeskunde, kaakchirurgie, KNO, Kaakchirurgie, longziekten, MDL, neurologie, nucleaire geneeskunde, oogheelkunde, orthopedie, plastische chirurgie, radiologie en urologie.

Missie

De medisch specialisten van de Coöperatie Medisch Specialisten Gelre U.A. (CMS Gelre) zien het als hun missie om samen met Gelre ziekenhuizen de medische zorg te organiseren zodat de medisch specialisten duurzaam kwalitatief goede zorg kunnen leveren.

Kernwaarden

Kernwaarden voor het CMS Gelre zijn: deskundig, veilig, zorgzaam en vernieuwend.

Profiel

CMS Gelre is gevormd uit de Stafmaatschap Medisch Specialisten Apeldoorn en de Stafmaatschap Gelre Zutphen. CMS Gelre is een coöperatieve onderneming die voor rekening en risico van de eigenaren wordt gedreven.

CMS Gelre is actief in Gelre ziekenhuizen locaties Apeldoorn en Zutphen, inclusief de buitenpoliklinieken in Dieren, Epe en Lochem en in het Streekziekenhuis Koningin Beatrix te Winterswijk. Binnen CMS Gelre zijn circa 160 medisch specialisten (leden,  aspirant leden, chef’s de clinique’s en fellows) actief. CMS Gelre beschikt over de volgende specialismen: Anesthesiologie, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, IC-geneeskunde, Interne geneeskunde, Kaakchirurgie, KNO, Longgeneeskunde, MDL, Neurologie, Nucleaire geneeskunde, Oogheelkunde, Orthopedische chirurgie, Plastische chirurgie, Radiologie en Urologie.

CMS Gelre wil:

  • het primaire verwijzingsadres zijn voor alle patiënten in de regio, o.a. door een hoge klant- en servicegerichtheid, goede toegankelijkheid, bereikbaarheid en een 24/7 dienstverlening voor acute medische problemen.
  • met huisartsen in de regio een duurzame samenwerkingsrelatie opbouwen en uitbouwen die stoelt op respect en gelijkwaardigheid.
  • de dienstverlening nog toegankelijker maken en dichter bij de patiënt brengen door spreiding over meerdere locaties en ICT-toepassingen.
  • nieuwe dienstverleningsconcepten ontwikkelen die het ontstaan of verergeren van medische problemen helpen voorkomen en de patiënt meer zelfredzaam maken.
  • het dienstenaanbod op peil houden en waar mogelijk uitbreiden met andere medische disciplines.
  • de medisch specialisten ontzorgen op financieel- administratief en personeelsgebied door een compleet pakket van servicediensten aan te bieden.
  • nieuwe verdienmodellen ontwikkelen waardoor de medisch specialisten minder afhankelijk worden van de honorariumopbrengsten.
  • in alle opzichten transparante relaties hebben met de eigen medisch specialisten en met derden.

CMS Gelre werkt hiertoe nauw samen met de Medische Staf van de betrokken ziekenhuizen.

 

CMS Gelre wil medisch specialistische deskundigheid leveren aan zorgaanbieders. Hierbij staat innovatie hoog in het vaandel. Dit alles om de patiënt op een zorgzame en verantwoorde manier te helpen.

Dienstverlening

De dienstverlening die door CMS Gelre geleverd wordt bestaat uit de volgende componenten.

· De zorgproducten (DOT’s), die via het ziekenhuis worden geleverd en behoren tot de verzekerde curatieve zorg, vormen het grootste deel van de omzet van CMS Gelre.
· Daarnaast kan er sprake zijn van andere contracten dan de standaard zorg-overeenkomst. Bijvoorbeeld contracten m.b.t. de niet-verzekerde zorg.
· Er kunnen prestaties geleverd worden die anders zijn dan de reguliere zorgproducten en die geleverd worden aan collega instellingen.
· Trials, het uitvoeren van medische keuringen en onderzoek.
· Onderwijs en het leveren van bijdragen aan opleidingen.
· Advies- en uitleendiensten (o.a. managementparticipatie).

Jaarverslag

Hieronder kunt u het jaarverslag bekijken/downloaden.

Publicatierapport KvK 2019

Publicatierapport KvK 2020

Publicatierapport KvK 2021